VÅRE BETINGELSER

Aksept av betingelser

Når du kjøper et produkt/produkter fra P2S aksepterer du samtidig de betingelser som er knyttet til kjøp og bruk av P2S´ produkter.

Du må være fylt 18 år for å kunne kjøpe produkter fra P2S.

Alt innhold i program/lister/dokumenter/produkter kan bli endret uten foregående varsel.      Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende betingelser.

For den delen av P2S´ produktpakker som omhandler næringsmidler gjelder denne leverandørens egne betingelser:

http://sh11737.juiceplus.com/no/no/disclaimer

http://sh11737.juiceplus.com/no/no/franchise/privacy-statement

Levering av digitale produkter

P2S vil gjennom programmet for de ulike pakkene, ukentlig levere nye ernæringsplaner og treningsplaner med tilhørende videoer på mail til hver enkelt deltaker.

Kundens ansvar

Kunden er selv ansvarlig for at de opplysninger som gis til P2S er korrekte og oppdaterte og at eventuelle helsemessige forhold/medisinbruk – sammen med bruk av produkter kjøpt gjennom P2S – avklares med lege før de tas i bruk.

Support

P2S tilbyr kun nettbasert support. Se gjennom FAQ. Har du ytterligere spørsmål kontakt oss via Messenger eller send en epost til kontakt@p2s.no. Vi vil svare deg så fort vi har anledning.

Opphavsrett

Alle digitale produkter, lister/planer/video/dokumenter som inngår i våre leveranser er beskyttet av opphavsretten og kan ikke gis bort, selges videre, endres, gjengis, fremføres, kopieres fra – i hele eller i deler, eller brukes i noen form uansett formål uten uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra P2S og dets rettighetshavere.

Ansvarsfraskrivelse

P2S tar ikke ansvar ved feil bruk/dosering av produkter eller tjenester. P2S gir ingen garantier, det er opp til hver enkelt at de retningslinjer og anbefalinger som ligger til grunn for bruk av våre produkter følges.

P2S fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av mangelfull eller direkte feilbruk av leverte produkter, herunder helsemessige reaksjoner av enhver art som kunden selv forstod eller burde ha forstått kunne inntreffe ved bruk av P2S´ produkter.

Force Majeure

Er P2S forhindret fra å levere digitale produkter beskrevet under «Levering av digitale produkter» eller om en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av enhver omstendighet P2S med rimelig midler ikke kan påvirke som – men ikke begrenset til – brann, tyveri, hacking, krig, militær mobilisering eller uforutsette innkallelser av tilvarende omfang, offentlige restriksjoner, beslag, naturkatastrofer, forsinkelse fra underleverandør eller andre tredjeparts leverandører som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er P2S fritatt for ansvaret med å levere disse.